Nasz ekspert prof. dr hab. n. med. Piotr Prowans odpowiedział na pytanie czy chirurgia ręki obejmuje leczenie wad wrodzonych.

Chirurgia ręki obejmuje wszystkie schorzenia związane z kończyną górną, włączając wady rozwojowe, tak więc wady wrodzone w obrębie ręki są jednym z głównych przedmiotów zainteresowań tejże specjalności. Można operować różnego rodzaju wady i w rożnym wieku. Jako ciekawostkę należy powiedzieć, że wady które upośledzają czynność chwytną ręki, powinny być zoperowane dość szybko, najlepiej w pierwszym roku życia, aczkolwiek nie jest to bezwzględnie konieczne. Wygląda to tak, że prawidłowy chwyt ręką kodujemy do 8 miesiąca życia. Czy możemy zatem operacje odłożyć? Tak, bo ryzyko operacyjne w późniejszym wieku jest mniejsze, ale z drugiej strony jeżeli w wieku dorosłym zmieniamy warunki anatomiczne, to bardzo trudno jest się przestawić na nowy model czy schemat chwytu. To mniej więcej tak jak jedno – dwuletnie dziecko będzie się uczyć każdego języka w sposób naturalny – wystarczy że będzie przebywać w środowisku osób mówiących tymi językami, natomiast w wieku dorosłym nauka języka sprawia trudności. Podobnie jest z operacjami wad rozwojowych, ale oczywiście każdy przypadek i każdą sytuację trzeba rozważyć jednostkowo, indywidualnie i wypracować pewien konsensus i plan leczenia wspólnie z rodzicami dziecka.