Jak dobrać odpowiedni rozmiar implantów?

By 13 lipca, 2015Pytanie

Dobór implantów piersiowych stanowi kluczowy etap tego typu korekcji. To od niego zależy poziom satysfakcji pacjentki z przeprowadzonej operacji. Każde piersi różnią się od siebie, a oczekiwania kobiet bywają najczęściej odmienne. Dlatego dobór implantów powinien być bardzo zindywidualizowany i oparty zarówno na obiektywnych parametrach anatomicznych jak i na jasno zdefiniowanych preferencjach pacjentki. By prawidłowo przeprowadzić ten etap należy wyznaczyć osobne spotkanie lekarza z pacjentką. Winno się ono odbyć co najmniej 2-4 tygodnie przed planowaną operacją. Podczas tego spotkania należy dokładnie przeanalizować anatomię klatki piersiowej i piersi pacjentki. Trzeba pomóc jej dokładnie określić jej oczekiwania. W oparciu o obiektywne parametry można zaproponować odpowiednie implanty i pozwolić by to pacjentka dokonała wyboru.