Nasz ekspert prof. dr hab. n. med. Piotr Prowans odpowiedział na pytanie jakie powikłania występują po chirurgii ręki.

Powikłania po operacjach w zakresie ręki są bardzo podobne jak po każdej operacji w tym obrębie. Ból trudno nazwać powikłaniem, ponieważ jest on naturalną konsekwencją wszystkich manipulacji, które wykonujemy na tkankach. Może czasami dochodzić do powstania krwiaka, do zbierania się chłonki, do martwicy skóry. To wszystko zależy od tego jaka jest rozległość urazu, czy jest to operacja planowa (czyli w warunkach czystych), czy jest to operacja wykonywana na ostro czyli na skutek uszkodzenia wywołanego urazem, kiedy rana jest zakażona. Inne powikłania zależą już od typu operacji np. po operacji rekonstrukcyjnej ścięgien możliwe jest ich pękniecie, po operacji rekonstrukcyjnej nerwu czasami mamy brak powrotu funkcji nerwu czyli np. ruchu albo czucia, ale te powikłania należy już uwzględniać czy omawiać w odniesieniu do konkretnych zaplanowanych operacji.