1. Jak długo zajmuje się Pan/Pani chirurgią plastyczną?
 2. Jakie są Pana/Pani kwalifikacje?
 3. Ile zabiegów tego typu wykonał/a Pan/Pani?
 4. Gdzie można zobaczyć efekty Pana/Pani pracy?
 5. Czy istnieją jakieś alternatywy tej operacji?
 6. Czy uczęszcza Pan/Pani na międzynarodowe sympozja, warsztaty praktyczne, konferencje?
 7. Ile kosztuje zabieg?
 8. Czy zabieg przeprowadzany jest w przeznaczonym do tego pomieszczeniu?
 9. Jak mam przygotować się do zabiegu?
 10. Jakie jest ryzyko powikłań?
 11. Jak skutecznie radzić sobie z dolegliwościami pooperacyjnymi takimi jak ból, nudności, wymioty, zakażenie lub krwawienie?
 12. Na jakie skutki uboczne/powikłania powinnam/powinienem zwrócić największą uwagę?
 13. Jak długo przebiega rekonwalescencja i jakiej opieki/pomocy będę wymagać?
 14. Czy rekonwalescencja uniemożliwi mi wykonywanie codziennych obowiązków, takich jak praca?
 15. Gdzie i w jaki sposób zostanie przeprowadzony zabieg chirurgiczny?
 16. Jak długo będzie trwała operacja?
 17. Jakie leki należy przyjmować po zabiegu?
 18. Jakiemu znieczuleniu będę poddana/poddany?
 19. Jakie ryzyko wiąże się ze znieczuleniem?
 20. Czy w trakcie zabiegu obecny jest anestezjolog?
 21. Po jakim czasie będzie widać efekty operacji?
 22. W jakim stopniu operacja wpłynie na moje życie?